Skip to main content

Toekomstgericht werken met/voor mensen zonder wettig verblijf

Mensen zonder wettig verblijf hebben beperkte rechten in België, en lopen het risico om opgepakt, vastgehouden en uitgewezen te worden. Daarom is het voor hulpverleners moeilijk om meer te doen dan dringende materiële of sociale hulp te bieden. Desondanks beweegt het de laatste jaren op het terrein. Verschillende actoren proberen meer toekomstgericht te werken door sociale, juridische en materiële ondersteuning (samen) aan te bieden, al dan niet in samenwerking met het lokale beleid. Daarnaast hanteren tal van organisaties een grondrechtenbenadering, om zo bijvoorbeeld rechten m.b.t. werk op te eisen en de toegang tot gezondheidszorg te beschermen.

In deze vorming reiken CESSMIR (Centre for the Social Study of Migration and Refugees), de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek en de Migration Law Research Group samen met partners uit de praktijk, handvaten aan om toekomstgericht én op basis van grondrechten aan de slag te gaan met mensen zonder wettig verblijf. De vorming beslaat twee dagen: één rond toekomstoriëntering, en één rond grondrechten.

De vorming richt zich op twee doelgroepen:

  • Praktijkwerkers die met mensen zonder wettig verblijf in aanraking (zullen) komen:  professionele hulpverleners (sociaal werkers, advocaten, trajectbegeleiders, jeugdzorg), professionals die regelmatig in contact komen met mensen zonder wettig verblijf in hun functie (bv medewerkers van scholen, armoedeorganisaties,…), vrijwilligers en studenten,…
  • Leidinggevenden van overheids- en middenveldorganisaties die toekomstgerichte en op grondrechten gebaseerde ondersteuning aan mensen zonder wettig verblijf willen uitbouwen.

Programma

Het volledige programma is hier beschikbaar:

https://www.ugent.be/cessmir/nl/actueel/agenda/bijlagen/2023-12-20-tweedaagse-vorming-toekomstgericht-werken

Inschrijving


https://event.ugent.be/registration/event/3737398b-0a90-4af2-b714-4e6178d4d58c

Date et heure

6 december 2023
9h – 17h

Lieu

Zaal De Blauwe Vogel
Miriam Makebaplein 1
9000 Gent

Organisateur

CESSMIR, MigrLaw, UGent